Adatvédelmi tájékoztató

+36 70 627 5727 /
+36 20 450 1165

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a http://berauto24.hu/ weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Gados Gyula Zsolt ev. 5000 Szolnok, Tarló út 2/2. nyilvántartási szám: 54133341) által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Gados Gyula Zsolt ev. (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 5000 Szolnok, Tarló út 2/2.

Nyilvántartási szám: 54133341

Adószám: 78003822-1-36

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

email: info@berauto24.hu

tel: +36-70-6275727

honlap: http://berauto24.hu/

 

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

Adatkezeléssel érintettek köre: Gépjárművet bérelni kívánók köre.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: szolgáltatás megrendeléséről tájékoztató küldése emailben, kapcsolatfelvétel, valamint további bérlés lehetőségekről tájékoztatás küldése emailben.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

 

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:

  • Név
  • E-mail
  • Telefonszám
  • Jogosítvány szám
  • Jogosítvány megszerzésének éve
  • Számlázási cím
  • Személyi igazolvány szám vagy Útlevélszám

 

3. GOOGLE ANALYTICS COOKIE

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

3.1. Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szöveg méretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek.

 

3.2. Munkamenet cookie

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

 

Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

 

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA:

4.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás

b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;

c) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások testreszabásának elősegítése;

d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

e) statisztikák, elemzések készítése;

f) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. további ajánlatok értesítő, stb.)

g) A felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

h) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

i) a Felhasználók jogainak védelme;

j) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése illetve ezen kívül a GDPR-rel összhangban kell meghatározni a felelősségeket, kizárásokat.

 

4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

 

5.1 A FELHASZNÁLÓI JOGOK TISZTÁZÁSA

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

i) kezelése jogellenes;

ii) az érintett kéri;

iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

5.2 ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:

Nem történik adattovábbítás.

 

6. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Személyes adatait kiemelten kezeljük. Fontos tudnia azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulása alapján Adatfeldolgozókat vehetünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:

  • a honlap üzemeltetője
  • számviteli tevékenységet végző cég
  • Online fizetési felület

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak. A Külső szolgáltatók a saját adatvédelmi szabályzatukat alkalmazzák az ő felületükön megadott személyes adatokra.

Kiemeljük azonban, hogy a személyes adataidat soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.

 

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK:

Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.